Agneša Bocianová

Agneša Bocianová

Nám. Herdu 1
917 01 Trnava
IČO: 41887981

Informácie o kancelárii Agneša Bocianová

Ekonomická kancelária poskytuje v plnom rozsahu služby v oblasti vedenia účtovníctva:

 

- vedenie účtovníctva - jenoduché, podvojné

- spracovanie miezd, personalistika, prihlášky, odhlášky, registrácia

- ročné zúčtovanie ZP

- daňová evidencia, DPH, daňové priznania, zastupovanie pred správcom dane, prípadne na iných inštitúciách podľa dohody

- činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov

Fotografie a videá

S kým môžete prísť do kontaktu?

Agneša Bocianová

Cena za služby Agneša Bocianová

Cenové ponuky pripravujeme individuálne, po konzultácii s klietnom, na základe posúdenia obchodného prípadu.

Kde nás nájdete?